Engelsk med Teddy

Teddy betyr lek og læring for alle barn
Det har vært spennende å utvikle og jobbe med læreverkene Learning English with Teddy og Starting English with Teddy i over ti år. Fra 1. januar overflyttes de til forfatteren, Julie Monsen, hvor de vil være i de beste hender. Alle forespørsler om kjøp eller annet etter 31.12.2017 kan rettes til  post@teddylanguage.no. Besøk Teddys hjemmeside.
Vennlig hilsen
Nina Skauge

Teddy offers fun and learning for all children
It has been a great experience developing and promoting the learning material Learning English with Teddy and Starting English with Teddy for more than ten years. I now pass it on to the author, Julie Monsen, where I know it will be in good hands. For purchasing Teddy products after January 1st 1918, please contact Julie at post@teddylanguage.no or go to Teddy’s home page.
Sincerely
Nina Skauge