Tigergjengen bok 13-17 NYNORSK

Lettleste hefter for ungdom og voksne


Noreg er eit langstrakt land der nokre bur i byar og andre på bygda, nokre bur på fjellet og andre med sjøen. Det er eit ønske at leserane skal føle at historiene gjeld for alle. Difor kjem nok Tigergjengen til å reise ein del. Denne gongen drar dei til Nord-Noreg, langt ut mot havet. Pakken har og ei historie om det å ikkje forstå seg på pengar og om å vere sjalu. Eitt hefte handlar om problem som oppstår når nokon vil bestemme mykje og andre ikkje greier å få fram kva dei meiner. Og eitt handlar om kva dumme sms-ar kan føre til.

Fire hefte, alle på 32 sider med illustrasjonar. Format: 17 x 22 cm. Tekst og illustrasjon: Nina Skauge. 1. utgåve 2016, 2. utgåve 2017. Prisen er inkludert sending.

Pris 450,-

Bestilling