Downs syndrom og helse

Medisinske spørsmål, gode råd og sjekklister.

Boken er ment for både leger, helse­stasjoner, foreldre og ulike kompe­tansemiljøer. Målet er å spre kunn­­skap om medi­sin­ske og helsemessige sider ved Downs syndrom slik at forebygging og behandling kan komme i gang tidlig. Boken inneholder medisinsk informasjon, sjekklister for anbefalte legekontroller og generelle helsetips. Tid­ligere mente man at de fleste plager hos mennesker med Downs syndrom bare var en del av syndromet. Slik er det for­håpentlig ikke lenger. Denne gruppen har krav på utredning, diagnosti­sering og behandling – som alle andre pasienter. Ny medisinsk kunnskap og nye tester forplikter. Problemer kan i dag oppdages tidlig, og gode behandlingsmåter og effektive medisiner gir mulighet for stadig bedre helse. Det er vårt håp at boken skal gi mennesker med Downs syndrom enda bedre helse.

Nina Skauge (red.). Boken er opprinnelig tysk, skrevet av Cora Halder, leder av Deutsches Down-Syndrom Infocenter. Norsk utgave er bearbeidet for norske forhold i samarbeid med norske over­­leger og spesialister innen habi­litering, syn og øre-neste-hals, pluss overjordmor, spesial­tannlege og seniorkonsulent innen barnehabilitering.

Utgitt i 2006. 45 sider. Prisen er inkl. porto. ISBN 978-82-92518-15-1

Bestilling

Pris: 159,-