Tigergjengen lettlestbøker

Det finnes for få lettleste bøker tilpasset voksne med lærevansker! Dette var utgangspunktet da jeg satte i gang å skrive og tegne serien om Tigergjengen. Jeg ville lage noe som ikke var barnslig og som tok opp tema ungdom og voksne kunne kjenne seg igjen i. Jeg ville ha humor og spenning og masse følelser.

I heftene følger vi seks unge venner fra de flytter hjemmefra. De har ulik personlighet og bakgrunn – og ingen diagnoser. De bruker bare litt mer tid enn andre, forstår ikke altid det som er komplisert og trenger litt hjelp i hverdagen. At de fleste bor samlet i et bofellesskap gir mulighet for spennende historier og tett samhandling. Bipersoner er kuttet ned til et minimum, med noen få i hver bok. Personalet i bofellesskapet består for eksempel av kun to personer.

Fra dette utgangspunktet tar bøkene opp tema som vi vet er aktuelle. Hverdagens små og store utfordringer, samarbeid og sosiale relasjoner, pengebruk og økonomi, fleksibilitet i forholdet til andre, løsrivelse og opposisjon, selv­bestemmelse, empati, vennskap, kjærlighet og sjalusi, aldring og død, skole og arbeid, fritid, reise, overvekt og helse, mobbing, seksuell trakasering, mediepåvirkning og samfunnsspørsmål.

Nina Skauge