Barn og voksne med lærevansker eller utviklingshemming kan lære mye mer enn vi tror

Min sønn Bendik har Downs syndrom. Da han ble født i 1988 forundret det meg at det fantes så lite litteratur om sånne som ham – og om folk med utviklingshemning generelt. Bøker om læring, helse, skole og om hvordan det er å være familie rundt et barn som er annerledes. I løpet av Bendiks skolegang var det også dårlig med bøker. Det gikk stort sett i grå kopiark. Flere og flere etter hvert som han ble eldre, for gode tilpassede bøker for de store fantes visst ikke. Alt dette var bakgrunnen for Skauge forlag.

Vår nyeste satsing er lettlesthefter for ungdom og voksne. 20 hefter er produsert de siste to årene og flere kommer. De handler om Tigergjengen – seks venner. Gjengen er opptatt av vennskap, kjærlighet, samarbeid, selvstendighet, samfunnet rundt seg, dagligliv og alt ungdom og voksne flest er opptatt av. Heftene har tydelig og enkel tekst, pluss store og fargerike illustrasjoner.

Nina Skauge