Tigergjengen lettlesthefter

Hvem passer Tigergjengen for?

Det finnes for få lettleste bøker tilpasset voksne, både i Norge og i resten av Europa. Dette var utgangspunktet da jeg satte i gang å skrive og tegne serien om Tigergjengen. Jeg ville lage noe som ikke var barnslig og som tok opp tema unge og voksne med lærevansker kunne kjenne seg igjen i. Jeg ville ha humor og spenning og masse følelser. Og jeg ville for all del prøve å unngå belæring og moralisering.
Når noen spør meg hvilken alder historiene passer for, er det ikke lett å svare. Jeg vet om både 10-11-åringer  og  50-åringer  som elsker historiene. Men de er ment for ungdom og voksne.

Historiene har en fast ramme

I bøkene følger vi de samme seks unge vennene – de fleste fra de flytter hjemmefra. De har ulik personlighet og bakgrunn. Ingen har noen diagnose, men alle bruker litt mer tid enn andre på å forstår det som er litt komplisert. Og alle trenger litt hjelp i hverdagen.
At de fleste bor samlet i et bofellesskap, gir mulighet for spennende historier og tett samhandling. Bipersoner er kuttet ned til et minimum, med noen få i hver bok. Personalet i bofellesskapet – der de fleste bor – består for eksempel av kun to personer.

Tema som fenger folk med lærevansker

Med dette som utgangspunktet tar bøkene opp tema som vi vet er aktuelle for unge og voksne med lærevansker eller utviklingshemming. Hverdagens små og store utfordringer, samarbeid og sosiale relasjoner, sosiale medier som mobil og Facebook, pengebruk og økonomi, fleksibilitet i forholdet til andre, løsrivelse og opposisjon, selv­bestemmelse, empati, vennskap, kjærlighet og sjalusi, aldring og død, skole og arbeid, fritid, reise, overvekt og helse, mobbing, seksuell trakassering, mediepåvirkning og samfunnsspørsmål.

Historiene utvikles i samarbeid med lesere – og hjelpere!

Serien om Tigergjengen er unik ved at historiene utvikles i samarbeid med lesere over hele landet.  Jeg reiser gjerne rundt og leser høyt, prater med folk og mottar innspill på sms, e-post og Facebook. Og jeg tester ut tekster og tegninger under skriveprosessen. På den måten får historiene nærhet til lesernes egne liv.

Har du spørsmål, innspill eller kritikk, så nøl ikke med å ta kontakt. Mitt mål er å utvikle og forbedre historiene hele tiden. Mobil: 41 10 57 23. E-post: post@skaugeforlag.no

Nina Skauge