Caroline Tidemand-Andersen

Er jeg ungdom eller har jeg downs syndrom?

Erfaringer fra en samtalegruppe

Boken handler om ti unge mennesker med Downs syndrom – om hvordan de tenker og snakker og hva de er opptatt av, men mest om hvordan vi kan få til gode samtaler med dem, samtaler som bidrar til at de utvikler seg og vokser.

De unge har i ti år deltatt i en samtalegruppe, og det er erfaringer fra disse samtalene – pluss annet uformelt samvær med dem og familiene deres – som nå er blitt bok. Situasjoner og historier er hentet fra ungdom med Downs syndrom, men mye vil også kunne gjelde for andre unge med utviklingshemning. Håpet er at du som leser vil oppleve at det bak ordene og tankene deres skjuler seg nye erkjennelser. Da vil du kanskje bli forbauset over hvor ulike de er, hvor unik hver og en er som menneske og hvilken berikelse de alle er for vårt samfunn.

Boken er skrevet til foreldre, familier, profesjonelle hjelpere, idretts- og fritidsledere og studenter – og til alle andre som vil vite mer om unge med ut­viklings­hemning og som ønsker konkret hjelp til gode samtaler med dem.
Se innsider!

Caroline Tidemand-Andersen, som døde i 2015, var cand. paed. spec. med tretti års erfaring som lærer, spesialpedagog og veileder. Omtrent like lenge arbeidet hun med barn og unge som har funksjonsned­settelser; i ungdomsklubber og idrettsgrupper og senere i organisa­sjons­arbeid. Hun har også gitt ut ”Gratulerer – du har et barn med Downs syndrom i klassen” (Skauge forlag 2003) og ”Dette er meg” (Skauge forlag 2013). Tidemand-Andersen var de siste årene råd­giver ved PP-tjenesten i Bærum. Hun var mor til Jenny med Downs syndrom.

Utgitt i 2010. 176 sider, rikt illustrert. Prisen er inkl. porto. ISBN 978-82-92518-16-8

Bestilling

Pris: 299,-