MEG – en bok om følelser

Boken gir hjelp til å tolke og forstå egne følelser – og andres. Den kan brukes sammen med alle barn, men for barn med spesielle behov og barn som har vært utsatt for traumatiske hendelser, er den ekstra nyttig. Det er derfor en bok som burde finnes på barneavdelinger ved alle landets sykehus.

Skauge forlag er opptatt av mennesker med lærevansker og utviklingshemming. Vi vet at mange av disse er overrepresentert når det gjelder psykiske vansker i voksenliv og at en hovedårsak nettopp er manglende evne til å forstå og formidle hva de føler og hvordan de har det. Jeg tror derfor at boken vil være svært nyttig for alle aldre i denne gruppen.

Forfatter Magny Frøyland forteller på en lettfattelig, visuell og uakademisk måte, og har en reflektert tilnærming. Kunnskapen er basert på omfattende erfaringer fra eget liv – både privat og profesjonelt – og er godt forankret i teori.

Prisen er inkl. porto.

Bestilling

Pris: 150,-