Synnøve M Sydnes

Øyeblikk med Kasus

Det er ikke ofte vi ler når vi leser bøker om funksjonshemning, men med denne er det vanskelig å la være. I små fortellinger skildres livet sammen med kasus – en liten gutt med Downs syndrom. Historiene er moderlig fortalt, men med en faglig formidlingsglede under. Drivkraften bak er trangen til å løfte kasus ut av fagtermer og klisjeer og vise ham frem som det mennesket han er.

Øyeblikk med kasus fikk strålende omtaler både for sine litterære og faglige kvaliteter da den kom ut, og brukes som pensum ved flere høgskoler. Her er et lite utvalg kritikker:

Synnøve M. Sydnes skriver om sin sønn uten et falskt pennestrøk, og uten at det blir trivielt eller sentimentalt. Gjennom korte hverdagsskisser gjør hun oss kjent med Karl Andreas og menneskene rundt ham: de kloke storesøsknene, vennene, den fine læreren, den velmenende spesialpedagogen. Hun tegner et rørende portrett som vi bærer med oss videre, samtidig som hun konfronterer oss med den hjelpe-løsheten vi lett føler i møte med et slikt barn. En bok som åpner dører. (Professor dr.philos. Frøydis Hertzberg, UiO)

I sin vakre bok om samlivet med en sønn med Downs syndrom, Øyeblikk med kasus, gir Synnøve M. Sydnes en medrivende beskrivelse av gleder og frustrasjoner under løsningen av den kjempeoppgaven som det er å gi barn med denne spesielle hemning en lykkelig barndom og grunnlag for en verdig tilværelse efter den. Der nevner hun også både nedstemmende og oppløftende erfaringer med hjelpeapparatet som bør leses av alle som arbeider der. (Kåre Willoch, Utfordringer, Cappelen 2004)

Gjennom mange små historier fra Karl Andreas’ liv, får vi innblikk i familielivet med en gutt med Downs syndrom – fra innsiden. Dette er en innsikt tradisjonell spesialpedagogisk faglitteratur aldri kunne gitt. Synnøves bok burde være pensum for alle som arbeider i sosial- og omsorgsfeltet – ikke bare for spesialpedagoger. Det handler grunnleggende om respekt for annerledeshet, om å lytte og prøve å forstå, framfor å fortelle hvordan noe er og skal være. Det er en vond bok, men også en morsom og optimistisk bok. (Forfatter og førsteamanuensis i journalistikk Jo Bech-Karlsen, Handelshøyskolen BI, Oslo)

Tekstene er bevegende, herlig morsomme og engasjerende lesning for foreldre flest, uansett om deres barn er såkalt funksjonsfriske eller funksjonshemmede. Boken er verdifull – ikke minst fordi de faglige perspektivene er nærværende. (Førsteamanuensis, dr. philos. Reidunn Tangen, UiO)

Øyeblikk av klokskap. Den kloke og tankevekkende dokumentaren om Karl Andreas og hans familie er en gave til alle som arbeider med og for barn og som er opptatt av hvilke verdier vi skal velge, for fremtiden. (Journalist Astrid Kolbjørnsen, Bergens Tidende)

Se innsider!

Synnøve M Sydnes er cand. philol. fra Universitetet i Oslo og tok senere spesialpedagogisk utdanning. Hun arbeidet i mange år som rådgiver ved Huseby kompetansesenter med arbeidsoppgaver innenfor informasjons- og utviklingsarbeid.

1. opplag utgitt i 2003, 2. opplag i 2009. 156 sider, rikt illustrert. ISBN

978-82-92518-01-4. Prisen er inkl. porto.

Bestilling

Pris: 259,-