Gratulerer

– du har et barn med downs syndrom i klassen

Boken er først og fremst ment som en hjelp til lærere, men vil være nyttig for alle som omgås barn og unge med Downs syndrom. Stoffet er praktisk anlagt, med lister over konkrete tiltak som kan gjøre hverdagen lettere.

I teksten beskrives noen av de vanligste trekkene ved Downs syndrom slik at det skal bli lettere å forstå atferd og forutsetninger for læring. Barn med Downs syndrom har i mange år vært undervurdert i skolen. Ny kunnskap viser at de har gode forutsetninger for læring, og kan nå langt dersom undervisningen legges opp riktig.

Mange lærere har lykkes i å inkludere det spesielle barnet, både sosialt og faglig. De kan lære oss at inkludering ofte er lettere enn man tror. Å ha et barn med Downs syndrom i klassen er en berikelse og en glede, fordi dette barnet utfordrer oss og får oss til å tenke nytt og kreativt.

Nina Skauge (red.) er opprinnelig grafisk designer. Hun har skrevet og illustrert bøker rettet mot personer med utviklingshemming. Hun driver Skauge forlag, har erfaring fra arbeid i bofellesskap og en bachelor i pedagogikk. Caroline Tidemand-Andersen, som døde I 2015, var cand. paed. spec. med tretti års erfaring som lærer, spesialpedagog og veileder. Omtrent like lenge arbeidet hun med barn og unge som har funksjonsned­settelser; i ungdomsklubber og idrettsgrupper og senere i organisa­sjons­arbeid.

1. opplag utgitt i 2003, 2. opplag i 2007. 64 sider. Prisen er inkl. porto. ISBN 978-82-92518-00-7

Bestilling

Pris: 159,-