Skolestart med muligheter

Om overgangen fra barnehage til skole for barn med Downs syndrom

Å begynne på skolen er en stor overgang for alle. Når barnet har Downs syndrom er det ekstra spennende. Noen foreldre gruer seg til den første skoledagen i årevis og opplever en planlegging og gjennomføring preget av usikkerhet, prøving og feiling. En samlet veiledning med metoder, forskning, erfaringer og gode ”oppskrifter” har vært etterlyst lenge. Derfor er det en glede at den nå er her. Skolestart med muligheter er et svært nyttig verktøy for alle som skal planlegge skolestart for barn med Downs syndrom.

Boken starter med Jon – fra foreldrenes tidlige sondering og frem til avsluttet første klasse. Videre belyses ulike pedagogiske utfordringer, med bakgrunn i både norsk og internasjonal forskning og metode. Det gis mange praktiske råd underveis. Foreldrekunnskapens betydning understrekes, og vi får lære om Svendstuen skole i Oslo – der de virkelig våget å tenke nytt. Til slutt gis en oversikt over lover, regler, rammeverk og rettigheter. Dermed skulle mulighetene være de beste for nye skolestartere

Anita Engen; mor til Jon (7 år) med Downs syndrom. Anne Grethe Einang; Cand.ed., førskolelærer og rådgiver i barnehabiliteringstjenesten i Hedmark. Anne Stine Dolva (red.) Utdannet ergoterapeut, doktorgradstipendiat og lektor ved Høgskolen i Lillehammer. Caroline Tidemand-Andersen; Cand.paed.spec. med over tjue års erfaring som lærer og spesialpedagog i Oslo og rådgiver ved PPT i Bærum. Margit Astrid Aalandslid (red.): Sosionom, Cand.polit. og seniorrådgiver ved Sørlandet kompetansesenter.

Utgitt i 2006. 108 sider. ISBN 978-82-92518-02-1. Prisen er inkl. porto.

Bestilling

Pris: 149,-