Downs syndrom voksenliv og aldring

Medisinske spørsmål, gode råd og sjekklister

Ny medisinsk kunnskap viser at man altfor ofte har gitt psykiske forklaringer på vanlige fysiske plager, og samtidig har oversett signaler om helseplager hos voksne og eldre med Downs syndrom. Mange feilbehandles eller blir gående ubehandlet. Samtidig har vi i dag økte muligheter for forebygging, diagnostisering og behandling. Boken henvender seg til pårørende, ansatte i helsetjenesten og andre omsorgspersoner. Den tar opp spesielle fysiske og psykiske problemer, men søker også å vise at mye av det vi tror er spesielt, ofte er helt normalt. Videre gir den råd om regelmessige undersøkelser. Siste del tar for seg trivsel, behovet for å bli respektert og verdsatt, for medbestemmelse over eget liv og betydningen av venner og et meningsfylt arbeid.

Nina Skauge (red.). Boken er opprinnelig tysk, skrevet av Cora Halder, leder av Deutsches Down-Syndrom Infocenter. Norsk utgave er bearbeidet for norske forhold i samarbeid med norske over­­leger og spesialister innen habi­litering, syn og øre-neste-hals, pluss overjordmor, spesial­tannlege og seniorkonsulent innen barnehabilitering.

Utgitt i 2006. 45 sider. Prisen er inkl. porto. ISBN 978-82-92518-15-1

Bestilling

Pris: 159,-