Tigergjengen lettlesthefter

Det finnes for få lettleste bøker tilpasset voksne! Dette var utgangspunktet da jeg satte i gang å skrive og tegne serien om Tigergjengen. Jeg ville lage noe som ikke var barnslig og som tok opp tema voksne med lærevansker kunne kjenne seg igjen i. Jeg ville ha humor og spenning og masse følelser.

I bøkene følger vi seks unge venner fra de flytter hjemmefra. De har ulik personlighet og bakgrunn. De har ingen diagnoser, men bruker litt mer tid enn andre, forstår ikke alltid det som er komplisert og trenger litt hjelp i hverdagen. At de fleste bor samlet i et bofellesskap gir mulighet for spennende historier og tett samhandling. Andre personer er kuttet ned til et minimum, med noen få i hver bok. Personalet i bofellesskapet – der de fleste bor – består for eksempel av kun to personer.

Med dette som utgangspunktet tar bøkene opp tema som vi vet er aktuelle. Hverdagens små og store utfordringer, samarbeid og sosiale relasjoner, sosiale medier som mobil og Facebook, pengebruk og økonomi, fleksibilitet i forholdet til andre, løsrivelse og opposisjon, selv­bestemmelse, empati, vennskap, kjærlighet og sjalusi, aldring og død, skole og arbeid, fritid, reise, overvekt og helse, mobbing, seksuell trakassering, mediepåvirkning og samfunnsspørsmål.

Se eksempler på denne siden.

Nina Skauge